Səyad » Lenkeran Dovlet Dram Teatri

    

Səyad


                              Əliyev Səyad Seyfəddin oğlu

 


05 avqust 1983-cu ildə Lənkəran  rayonun Rvo kəndində anadan olmuşdur.                                       

  2004-cu ildən N. B. Vəzirov adına Lənkəran Dövlət Dram teatrında aktyor vəzifəsində işləyir.

  İşlədiyi dövürdən oynadığı rollar:

H. Mirələmov  “Ləyaqət”  - Rus əsgəri

H. Mirələmov   “Vicdanın hökmü”   - Yaralı əsgər

H. Mirələmov    “Nadir şah”   -  Hüseynqulu bəy

X. Murad    “Ucalıq”   - Akif

Ü. Hacıbəyov  “Olanlardan – keçənlərdən”  - Su satan

Ə. Əmirli   “Varlı qadın”  - Cangüdən

H. Mirələmov  “Pənah xan Cavanşir”   - Fərraş

M.C.Paşayev “Yolumuz hayanadır?” – Miriş

B.Rzayev “Dədə Qorqud” – Köməkçi

L.Juxovitski “Şahzadə xanım və Bacatəmizləyən” – Oğlan

B.Yıldız “Kərbəla” - Hüseyn

V.Səmədoğlu “Mamoy kişinin yuxuları” – Əsgər

N.B.Vəzirov “Ağa Kərim xan Ərdəbili” – Ağa Kərim xan Ərdəbili

Ç.Aytmatov “Manqurt” - II Juan

Ç.Aytmatov “Manqurt” - Keşikçi əsgər

V.Qubaryev “Sehrli yaylıq” – Baris

M.Xubai “Şeytanın oyunları” – Seneka

M.Xubai “Şeytanın oyunları” – Oğlan

Ə. Orucoğlu   “Pul dəlisi”  

M.F.Axundov “Lənkəran xanının vəziri”

K.Nəzirli “Şeytan işığı”- İlkin

İ.Əfəndiyev “Qəribə oğlan”- Valeh

K.Nəzirli “Şeytan işığı”- İlkin

M.Ağayev “Təbii Tibbi Klinika”- Həkim
A.Babayev “Məlikməmməd”- Məlikməmmədin ortancıl oğlu
L.Korsunski “Kələkbaz”- Dima Koreşkov
A.Fətullayev  “Göyçək Fatma”- Şahzadə
Ş.Perro “Qırmızı papaq”- Qoğal
B.Beyzayi  “İlan Sultan”- İlan Sultan
X.Həsənova “Tülkü,tülkü, tümbəki”- Şələ tülkü
Ə.Vəlioğlu “Əsrlərin harayı”- Kir
M.F.Axundzadə “Hacı Qara”- Heydər bəy

Yeniliklər

 

Repertuar
Tamaşalar
Aktyorlar
Bölmələr
Təqvim
Hava