Lənkəran Xanının Vəziri » Lenkeran Dovlet Dram Teatri

    

Lənkəran Xanının Vəziri

            Mirzə Fətəli Axundov  "Lənkəran xanının vəziri"           

         

 Quruluşçu rejissor : İ.Həsənov

 Quruluşçu rəssam  : M.Cəfərov

 Musiqi  tərtibatçısı: F.Fərəcov 


 

                                                                   1-ci hissə                                                                      

 

 

 

                                                                                                                        2-ci hissə 


 

 

 

 

 

                                                 Mirzə Fətəli Axundov  "Lənkəran xanının vəziri"  II VERSİYA

 

 

 

1-ci hissə 

 

 

 

2-ci hissə

 

 

 

3-cü hissə

 

 

Yeniliklər

 

Repertuar
Tamaşalar
Aktyorlar
Bölmələr
Təqvim
Hava